Techcare Express.Co.Ltd

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
Tel : 087-151-6268 (AIS)
thanoo.techcare@hotmail.com
โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียน รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์
Login
User name
Password

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
What's Support
Maintanance & Support ได้แบ่งหน้าที่ในการให้บริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. Maintanance เป็นการทำงานด้านการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ การปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบโปรแกรมให้กับลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม
        หน้าที่ของ Maintanance
 • ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า หลังจากจบการ Implement หรือส่งมอบแล้ว
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม งานด้าน Database และ Network ที่บริษัทลูกค้าตามเงื่อนไข MA
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม งานด้าน Database และ Network ที่ บริษัท เทคแคร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร่งด่วนเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม
 • ติดตามงานภายในบริษัท เพื่อส่งมอบงานที่ได้รับการแก้ไขให้กับลูกค้า
 • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ใช้บริการ ( MA) อย่างต่อเนื่อง
2. Customer Support จะเป็นการบริการด้านการรับทราบปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้า ดังนั้นเจ้าหน้าที่ Support จะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ โดยจะพิจารณาถึงปัญหา เข้าใจในปัญหาและสรุปปัญหานั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
        หน้าที่ของ Customer Support
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม งานด้าน Database และ Network ที่ บริษัท เทคแคร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร่งด่วนเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม
 • ติดตามงานภายในบริษัท เพื่อส่งมอบงานที่ได้รับการแก้ไขให้กับลูกค้า
 • บันทึกงานประจำและตอบคำถาม
 • พิมพ์รายงานบันทึกงานประจำวันทุกวันเก็บเข้าแฟ้มพนักงานส่วนตัว
แนวทางและนโยบายการให้บริการ
 • บริการรวดเร็วและแก้ปัญหาได้ถูกจุดและถูกต้อง
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • สร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ
 • สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า
 • พัฒนาองค์กรให้สู่การเป็นมืออาชีพ
เงื่อนไขการบริการ
เงื่อนไข ACCBIZ HPBIZ CMSBIZ PAYBIZ
1. การบริการนอกสถานที่ กทม.ปริมณฑล 2,000 บาท/วัน/คน 2,000 บาท/วัน/คน 2,000 บาท/วัน/คน 2,000 บาท/วัน/คน
2. การบริการนอกสถานที่ ตจว. 3,000 บาท/วัน/คน 3,000 บาท/วัน/คน 3,000 บาท/วัน/คน 3,000 บาท/วัน/คน
3. การบริการที่บริษัทลูกค้า (MA) 12 ครั้ง/ปี 12 ครั้ง/ปี 12 ครั้ง/ปี 12 ครั้ง/ปี
4. เซ็ตฟอร์มฟรี 3 ฟอร์ม 3 ฟอร์ม 3 ฟอร์ม 3 ฟอร์ม
5. อัตราค่า MA (กทม.ปริมณฑล) 20 % ของราคาซอฟท์แวร์ 20 % ของราคาซอฟท์แวร์ 20 % ของราคาซอฟท์แวร์ 20 % ของราคาซอฟท์แวร์
6. อัตราค่า MA (ตจว.) 25% ของราคาซอฟท์แวร์ 25% ของราคาซอฟท์แวร์ 25% ของราคาซอฟท์แวร์ 25% ของราคาซอฟท์แวร์
7. ค่าเดินทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่คิดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
 • ถ้าต้องการ set form เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่าย 2, 000 บาท / form
 • ถ้าต้องการ โอนข้อมูล เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายตามความชับซ้อนของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • กรุงเทพและปริมณฑล ฟรี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ต่างจังหวัด คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,000 บาท / วัน / คน และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน และ บริษัทฯ จะต้องได้รับตั๋วเครื่องบินก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 2 วัน
ค่าที่พัก
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก เช่น โรงแรม โดยระบุ ชื่อโรงแรม หมายเลขห้อง เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น E-mail, Fax มายังแผนกบริการ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกการ Implement/Training ได้ทันที
เงื่อนไขการจ่ายชำระ
        โอนเงินค่าบริการเข้าบัญชีบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้บริการนอกสถานที่ได้ทันที ชื่อบัญชี บริษัท เทคแคร์ เอ๊กซ์เพรส จำกัด
 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-05923-7
เงื่อนไขอื่นๆ
        ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้ออกบริการนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในระยะเวลาสัญญา Maintenance Agreement (MA) เท่านั้น
บริษัทเทค-แคร์ เอ๊กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ ronnachai.techcare@gmail.com
TECHCARE EXPRESS 101/241 Puttamontonsai 4 Rd., Kratumlom ,Samparn,Nakhornpratom 73220 ,THAILAND
Tel : 096-964-9549, 087-151-6268
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*