Techcare Express.Co.Ltd

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
Tel : 087-151-6268 (AIS)
thanoo.techcare@hotmail.com
โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา โปรโมชั่นระบบบริหารงานโรงเรียน รายละเอียดระบบบริหารงานโรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์
Login
User name
Password

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Cmsbiz โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน
 • โปรแกรมระบบโรงเรียนที่ครบระบบการทำงาน
 • รูปแบบสายงาม เข้าใจง่าย
 • ใช้ได้กับ Windows 95,98,Me,Xp
 • พิเศษด้วยระบบรายงานวิเคราะห์แบบสรุป
 • ใช้งานได้ทั้งแบบ Stand Alone,ระบบ LAN และระบบ Online
 • กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานรายบุคคล
 • กำหนดการเข้าใช้งานแต่ละหน้าจอแยกตามกลุ่มรหัสผ่าน
คลิกดูรายละเอียด »


TUTOTBIZ โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา/สอนเสริม

ระบบทะเบียนนักเรียน / สมาชิก

 • บันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา หรือตรวจสอบ
 • รับสมัครนักเรียนใหม่
 • พิมพ์บัตรนักเรียน
 • พิมพ์ใบประกาศจบหลักสูตร
 • รายงานต่าง ๆ

ระบบการรับเงิน

 • กำหนดหลักสูตรและรายได้ในการเรียนได้ตามความต้องการ
 • รับชำระค่าเล่าเรียน สามารถบันทึกรับเป็นเงินสด บัตรเครดิต และเช็คได้ หรือสามารถแบ่งชำระเป็นบางส่วนได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้และยอดค้างได้ชำระได้
 • สามารถบันทึกการจองเรียนล่วงหน้าได้
 • รายงานสรุปการเงินต่าง
คลิกดูรายละเอียด »accbiz โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป

            โปรแกรม ACCBIZ เป็นโปรแกรมจัดการกับระบบการเงินขององค์กร โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลการรับ – จ่ายเงินต่างๆ ในแต่ละวัน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาออกรายงานสรุปรายรับ- รายจ่ายเมื่อสิ้นวัน ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นประวัติไว้เพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังได้ โปรแกรมจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล เช่น มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนครั้งเดียวจากนั้นข้อมูลนักเรียนจะถูกเรียกใช้ในการรับเงิน,คืนเงิน,ออกใบเบิก ได้ทันที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนซ้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นโปรแกรมยังสะดวกในการใช้งานเนื่องจากได้รวมการทำงานหลักไว้ในหน้าจอเดียว และสามารถเปิดโปรแกรมได้หลายหน้าจอในเวลาเดียวกันด้วย

คลิกดูรายละเอียด »

Hpbiz โปรแกรมระบบสินเชื่อการเงิน
            โปรแกรม HPBIZ (Hire Purchase Business) เป็นโปรแกรมจัดการธุรกิจระบบเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งโปรแกรมได้ถูกออกแบบเพื่อความสะดวกในการบันทึกและค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งมีอยู่ในแต่ละหน้าจอการทำงาน และรองรับการใช้งานแบบผู้ใช้หลายคน (Multi User) และการทำงานหลายบริษัทที่มีหลายสาขา(Multi Company) การทำงานของโปรแกรมครอบคลุมระบบการทำงานต่อไปนี้
 • ระบบสต๊อก
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • ระบบบัญชีลูกหนี้
 • ระบบทะเบียน
 • ระบบรายงาน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานโปรแกรม
คลิกดูรายละเอียด »


Paybiz โปรแกรมระบบบริหารงานเงินเดือน
            เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัท องค์กรทางธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งสนับสนุนระบบการทำงานเป็นกะ รวมถึงการคิดค่าล่วงเวลา (OT)
คลิกดูรายละเอียด »
บริษัทเทค-แคร์ เอ๊กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ ronnachai.techcare@gmail.com
TECHCARE EXPRESS 101/241 Puttamontonsai 4 Rd., Kratumlom ,Samparn,Nakhornpratom 73220 ,THAILAND
Tel : 096-964-9549, 087-151-6268
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*