ระบบการเงิน รับ-จ่าย

        ระบบการเงิน รับ-จ่าย เป็นระบบที่จะช่วยบริหารทางด้านการเงินเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของรายรับ และรายจ่ายภายในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบรายการได้ทันที

  • ระบบสามารถทำการบันทึกรายการรับ - จ่าย ทั้งที่เป็นเงินสด และเช็ค โดยมีระบบการส่งข้อมูลอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้า ระบบจะทำการตั้งหนี้ที่เจ้าหน้าทีทันที และบันทึกในทะเบียนเช็คจ่ายถ้าจ่ายด้วยเช็ค เป็นต้น
  • ระบบทะเบียนประวัติร้านค้า หรือองค์กร ที่จำหน่ายสินค้าโรงเรียน สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ ราคา ส่วนลดต่าง ๆ ได้จากทะบียนประวัติ
  • ระบบเบียนรับ - จ่ายเช็ค เป็นระบบที่จะทำการตรวจสอบรายการเช็คที่ครบกำหนดชำระ และรับชำระ โดยผู้ใช้สามารถเรียกรายงานเพื่อทำการตรวจสอบเช็คที่ครบกำหนดได้
  • รูปแบบหน้าจอ
 


บันทึกการตั้งหนี้จ่าย

บันทึกการตั้งหนี้จ่าย คือการบันทึกหนี้ค้างจ่ายที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้จ่ายให้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่มาทำการวางบิล เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบหนี้ค้างจ่ายได้ » Full

การจ่ายชำระหนี้

การจ่ายชำระหนี้ คือการบันทึกการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่ได้ทำการตั้งหนี้จ่ายไว้ โดยรายการที่ทำการจ่ายชำระแล้วจะทำการลดหนี้ให้โดยอัตโนมัติ » Full

บันทึกการจ่ายชำระหนี้อื่นๆ

บันทึกการจ่ายชำระหนี้อื่นๆ คือการบันทึการจ่ายชำระหนี้ที่ไม่ได้มีการตั้งหนี้มาก่อน » Full

  • บันทึกการตั้งหนี้จ่าย
  • การจ่ายชำระหนี้
  • บันทึกการจ่ายชำระหนี้อื่นๆ


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกการตั้งหนี้จ่าย
การจ่ายชำระหนี้
บันทึกการจ่ายชำระหนี้อื่นๆ
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*