ระบบทะเบียนบุคลากร

          ระบบงานทะเบียนบุคลากร จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลกี่ยวกับประวัติของบุคคลในองค์กร โดยแสดงรูปภาพ และกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคลากร การเก็บประวัติความประพฤติ ประวัติการศึกษา การดำรงค์ตำแหน่ง โดยระบบจะทำการบันทึก และเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทำให้การตรวจสอบ และค้นหา ข้อมูลรายละเอียดของบุคลากรภายในองค์กรสามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 • งานบันทึก จัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในองค์องค์ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด การศึกษา วันที่เข้าทำงาน หมู่โลหิต คู่สมรส บิดา มารดา เป็นต้น
 • งานบันทึกประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การดำรงต่ำแหน่ง ได้รับการเงินเดือน ผลงาน และความสามารถพิเศษ
 • งานทางด้านการค้นหาข้อมูลบุคลากรเป็นรายบุคคล สามารถกำหนดเป็นชื่อ นามสกุล
 • งานการจัดการทำรายงานสรุปเกี่ยวกับทะเบียนบุคลากรภายในองค์กร
 • รูปแบบหน้าจอ
 


บันทึกรายละเอียดประวัติส่วนตัว

บันทึกรายละเอียดประวัติส่วนตัว » Full

บันทึกรายละเอียดประวัติการขาดลามาสาย

บันทึกรายละเอียดประวัติการขาดลามาสาย » Full

บันทึกรายละเอียดรายได้สะสม

บันทึกรายละเอียดรายได้สะสม » Full

บันทึกรายละเอียดการหักสะสม

บันทึกรายละเอียดการหักสะสม » Full

บันทึกรายละเอียดรายได้ประจำ

บันทึกรายละเอียดรายได้ประจำ » Full

บันทึกรายละเอียดรายการหักอัตโนมัติ

บันทึกรายละเอียดรายการหักอัตโนมัติ » Full

บันทึกรายละเอียดหักค่าลดหย่อน

บันทึกรายละเอียดหักค่าลดหย่อน » Full

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลากร » Full

บันทึกรายละเอียดที่อยู่

บันทึกรายละเอียดที่อยู่ » Full

บันทึกรายละเอียดครอบครัว

บันทึกรายละเอียดครอบครัว » Full

บันทึกประวัติการศึกษา

บันทึกประวัติการศึกษา » Full

บันทึกประวัติการทำงาน

บันทึกประวัติการทำงาน » Full

บันทึกประวัติการเลื่อนขั้น

บันทึกประวัติการเลื่อนขั้น » Full

บันทึกการฝึกอบรม

บันทึกการฝึกอบรม » Full

บันทึกอื่นๆ

บันทึกอื่นๆ » Full

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลพนักงาน

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลพนักงาน » Full

กราฟแสดงข้อมูลพนักงานตามแผนก

กราฟแท่งแสดงข้อมูลพนักงาน » Full

กราฟแสดงข้อมูลพนักงานแบบ สามมิติ

กราฟแสดงข้อมูลพนักงานแบบ สามมิติ » Full

กราฟแสดงรายงานการลางานของพนักงาน

กราฟแสดงรายงานการลางานของพนักงาน » Full

 • บันทึกรายละเอียดประวัติส่วนตัว
 • บันทึกรายละเอียดประวัติการขาดลามาสาย
 • บันทึกรายละเอียดรายได้สะสม
 • บันทึกรายละเอียดการหักสะสม
 • บันทึกรายละเอียดรายได้ประจำ
 • บันทึกรายละเอียดรายการหักอัตโนมัติ
 • บันทึกรายละเอียดหักค่าลดหย่อน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลากร
 • บันทึกรายละเอียดที่อยู่
 • บันทึกรายละเอียดครอบครัว
 • บันทึกประวัติการศึกษา
 • บันทึกประวัติการทำงาน
 • บันทึกประวัติการเลื่อนขั้น
 • บันทึกการฝึกอบรม
 • บันทึกอื่นๆ
 • กราฟวงกลมแสดงข้อมูลพนักงาน
 • กราฟแสดงข้อมูลพนักงานตามแผนก
 • กราฟแสดงข้อมูลพนักงานแบบ สามมิติ
 • กราฟแสดงรายงานการลางานของพนักงาน


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกรายละเอียดประวัติส่วนตัว
บันทึกรายละเอียดประวัติการขาดลามาสาย
บันทึกรายละเอียดรายได้สะสม
บันทึกรายละเอียดการหักสะสม
บันทึกรายละเอียดรายได้ประจำ
บันทึกรายละเอียดรายการหักอัตโนมัติ
บันทึกรายละเอียดหักค่าลดหย่อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลากร
บันทึกรายละเอียดที่อยู่
บันทึกรายละเอียดครอบครัว
บันทึกประวัติการศึกษา
บันทึกประวัติการทำงาน
บันทึกประวัติการเลื่อนขั้น
บันทึกการฝึกอบรม
บันทึกอื่นๆ
กราฟวงกลมแสดงข้อมูลพนักงาน
กราฟแสดงข้อมูลพนักงานตามแผนก
กราฟแสดงข้อมูลพนักงานแบบ สามมิติ
กราฟแสดงรายงานการลางานของพนักงาน
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*