ระบบงานห้องสมุด

           เป็นระบบงานที่ใช้จัดทำทะเบียนหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบ และค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่างสะดวก นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำการตรวจสอบหนังสือภายในโรงเรียนด้วยระบบ Fiber Optic ระหว่างห้องสมุดของแต่ละอาคารเรียน และยังสามารถทำการโอนข้อมูลหนังสือไป - มาระหว่างห้องสมุดของแต่ละอาคารเรียนได้อีกด้วย

 • ระบบทะเบียนหนังสือ
 • ระบบทะเบียนสมาชิก
 • ระบบการยืม - คืน
 • ระบบบันทึกค่าปรับ
 • ระบบการค้นหา และตรวจสอบสถานะของหนังสือผ่าน Browser (Intranet)
 • สามารถทำการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูลและยืม - คืนหนังสือระหว่างตึกได้
 • รูปแบบหน้าจอ
 


การบันทึกหนังสือ

การบันทึกหนังสือ สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของหนังสือได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถทำสำเนาข้อมูลหนังสือได้อีกด้วย » Full

การบันทึกสมาชิก

การบันทึกสมาชิก นอกจากจะใช้เก็บข้อมูลประวัติของสมาชิกแล้วยังสามารถพิมพ์ประวัติการใช้บริการห้องสมุด และพิมพ์สมาชิกผ่านทางหน้าจอนี้ได้เลย » Full

มีระบบการทำบัตรสมาชิกได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

มีระบบการทำบัตรสมาชิกได้อย่างถูกต้องและสวยงาม โดยผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องบันทึกรายการใหม่ » Full

การยืม ? คืน หนังสือ การบันทึกค่าปรับ

การยืม ? คืน หนังสือ การบันทึกค่าปรับ สามารถทำได้ภายในหน้าจอเดียวกันทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ภายในหน้าจอนี้ยังสามารถที่จะดูรายละเอียดการปรับ หนังสือค้างส่ง และประวัติการยืมของสมาชิกได้อีกด้วย » Full

การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ

การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ สามารถทำได้ทั้งการเลือกพิมพ์ และการพิมพ์เป็นช่วงของเลขทะเบียนหนังสือ » Full

สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือ

สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือบนระบบ Intranet โดยผ่าน Browser ได้ » Full

การแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือ

การแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือผ่าน Browser นอกจากจะแสดงรายละเอียดของหนังสือแล้วยังสามารถแสดงสถานะการยืมของหนังสือ และข้อมูลของสมาชิกที่ยืมด้วย » Full

มีระบบรายงานต่าง ๆ

มีระบบรายงานต่าง ๆ ไว้ตรวจสอบ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสมุด เช่น รายงานข้อมูลสมาชิก รายงานข้อมูลหนังสือ รายงานการยืม - คืน รายงานสถิติต่าง ๆ เป็นต้น » Full

 • การบันทึกหนังสือ
 • การบันทึกสมาชิก
 • มีระบบการทำบัตรสมาชิกได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
 • การยืม ? คืน หนังสือ การบันทึกค่าปรับ
 • การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ
 • สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือ
 • การแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือ
 • มีระบบรายงานต่าง ๆ


 รายละเอียดระบบย่อย

การบันทึกหนังสือ
การบันทึกสมาชิก
มีระบบการทำบัตรสมาชิกได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
การยืม ? คืน หนังสือ การบันทึกค่าปรับ
การพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ
สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือ
การแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือ
มีระบบรายงานต่าง ๆ
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*