ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต

        การออกแบบ Website เพื่อแนะนำสถานศึกษา และทำการตรวจสอบฐานข้อมูลของนักเรียนผ่าน Website การติดตั้งเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อสือสารภายในองค์กร

 


รายงานข้อมูลจำนานบุคลากร / วุฒิการศึกษา

รายงานข้อมูลจำนานบุคลากร / วุฒิการศึกษา » Full

แสดงข้อมูลรายงานผลการเรียน

แสดงข้อมูลรายงานผลการเรียน » Full

แสดงรายงานแสดงอายุราชการของครู ? อาจารย์

แสดงรายงานแสดงอายุราชการของครู ? อาจารย์ » Full

แสดงรายงานแสดงอายุของครู ? อาจารย์

แสดงรายงานแสดงอายุของครู ? อาจารย์ » Full

รายงานข้อมูลนักเรียน

รายงานข้อมูลนักเรียน » Full

แสดงรายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน

แสดงรายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน » Full

รายงานแสดงระดับทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชา

รายงานแสดงระดับทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชา » Full

รายงานแสดงอายุของนักเรียน

รายงานแสดงอายุของนักเรียน » Full

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด » Full

รายงานสถิติจำนวนนักเรียน

รายงานสถิติจำนวนนักเรียน » Full

แผนที่ตำแหน่งของบ้านนักเรียน

» Full

 • รายงานข้อมูลจำนานบุคลากร / วุฒิการศึกษา
 • แสดงข้อมูลรายงานผลการเรียน
 • แสดงรายงานแสดงอายุราชการของครู ? อาจารย์
 • แสดงรายงานแสดงอายุของครู ? อาจารย์
 • รายงานข้อมูลนักเรียน
 • แสดงรายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
 • รายงานแสดงระดับทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชา
 • รายงานแสดงอายุของนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
 • รายงานสถิติจำนวนนักเรียน
 • แผนที่ตำแหน่งของบ้านนักเรียน


 รายละเอียดระบบย่อย

รายงานข้อมูลจำนานบุคลากร / วุฒิการศึกษา
แสดงข้อมูลรายงานผลการเรียน
แสดงรายงานแสดงอายุราชการของครู ? อาจารย์
แสดงรายงานแสดงอายุของครู ? อาจารย์
รายงานข้อมูลนักเรียน
แสดงรายงานการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
รายงานแสดงระดับทางการเรียนในแต่ละหมวดวิชา
รายงานแสดงอายุของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
รายงานสถิติจำนวนนักเรียน
แผนที่ตำแหน่งของบ้านนักเรียน
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*