ระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา / สอนเสริม ( TUTORBIZ )
สนใจกรุณาติดต่อได้ที่
โทร 096-964-9549, 092-673-2525  ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานที่ทำการบันทึกรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคน และสามารถเก็บรูปภาพของนักเรียนได้ โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และค้นหาได้ตามต้องการ

 • งานด้านทะเบียนประวัติส่วนตัวของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา หรือตรวจสอบ
 • รับสมัครนักเรียนใหม/สมาชิก
 • พิมพ์บัตรนักเรียน
 • พิมพ์ใบประกาศจบการศึกษา
 • บันทึการติดต่อ
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบงานทะเบียนนักเรียน
 
  ระบบงานการเงินรับ

ระบบการเงินรับทำการบันทึกรับชำระค่าเล่าเรียน ของนักเรียนหรือบันทึกรับชำระหนี้อื่นๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยระบบสามารถตรวจสอบประวัติการรับชำระหนี้ ของนักเรียนแต่ละคนได้ตามต้องการ หรือสามารถค้นหารายการการออกใบเสร็จหรือื่นๆได้

 • สามารถกำหนดหลักสูตรและรายได้ตามความต้องการ
 • สามารถรับชำระค่าเล่าเรียนเป็นเงินสด บัตรเครดิต และเช็ค หรือแบ่งชำระเป็นบางส่วนได้
 • สามารถบันทึกการจองเรียนล่วงหน้าได้
 • รายงานสรุปการรับเงินต่างๆ
 • รูปแบบหน้าจอ
ระบบงานการเงินรับ
 
  ระบบการเงินจ่าย

เป็นระบบทีทำการบันทึกรายการการจ่ายของโรงเรียน ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า,รายการการจ่ายเงินอื่นๆ หรือรายการที่เกิดขึ้นจากการใช้วงเงินสดย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมรายการต่างๆได้ตามต้องการ

 • สามารถบันทึกการออกใบสั่งซื้อได้
 • สามารถบันทึกการซื้อสินค้า/ตั้งหนี้รายจ่ายได้
 • สามารถบันทึกการจ่ายชำระหนี้/จ่ายอื่น ๆ ทั้งเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • สามารถตรวจสอบรายการที่เป็นเช็คในทะเบียนเช็คจ่ายได้ และสามารถพิมพ์รายการจ่ายลงบนสมุดเช็คได้
 • สามารถบันทึกรายการเงินสดย่อยได้
 • รายงานต่างๆ
 • รูปแบบหน้าจอ

ระบบการเงินจ่าย
 
  ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต

การออกแบบ Website เพื่อแนะนำโรงเรียน หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ดู หรือบันทึกกิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต
 
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*